Riksdagens protokoll 2010/11:94 Fredagen den 29 april

Riksdagens protokoll 2010/11:94

Riksdagens protokoll

2010/11:94

Fredagen den 29 april

Kl. 09:00 - 10:38

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 21 april. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att
Ann Arleklo
(S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 3 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Christin Hagberg (S). 

3 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Ingela Nylund Watz
(S) avsagt sig uppdraget som suppleant i Europarådets svenska delegation. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2010/11:320

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:320 Oroligheter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.