Riksdagens protokoll 2010/11:91 Tisdagen den 26 april

Riksdagens protokoll 2010/11:91

Riksdagens protokoll

2010/11:91

Tisdagen den 26 april

Kl. 13:00 - 16:00

1 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2010/11:FPM96 Direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) till skatteutskottet  
2010/11:FPM97 EU:s öppenhetsförordning – nytt ändringsförslag
KOM(2008)229, 2007/08:FPM117
och
KOM(2011)137
till konstitutionsutskottet  

2 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 28 april kl. 14.00
skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (M). 

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.