Riksdagens protokoll 2010/11:86 Tisdagen den 12 april

Riksdagens protokoll 2010/11:86

Riksdagens protokoll

2010/11:86

Tisdagen den 12 april

Kl. 13:00 - 18:58

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 5 och 6 april. 

2 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade 

att
Jennie Nilsson
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i finansutskottet från och med den 13 april, 

att
Maryam Yazdanfar
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i civilutskottet från och med den 13 april varigenom uppdraget som ersättare som suppleant i civilutskottet skulle upphöra för
Meeri Wasberg
(S) och 

att
Carina Moberg
(S) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet från och med den 13 april. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.