Riksdagens protokoll 2010/11:85 Fredagen den 8 april

Riksdagens protokoll 2010/11:85

Riksdagens protokoll

2010/11:85

Fredagen den 8 april

Kl. 09:00 - 11:04

1 § Anmälan om kompletteringsval till konstitutionsutskottet

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Sven-Erik Österberg som ledamot i konstitutionsutskottet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald till 

ledamot i konstitutionsutskottet

Sven-Erik Österberg (S) 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2010/11:288

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:288 Regeringens energipolitik  

av Lars Johansson (S)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 12 april 2011. 

Skälet till dröjsmålet är planerade nationella och utrikes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.