Riksdagens protokoll 2010/11:82 Tisdagen den 5 april

Riksdagens protokoll 2010/11:82

Riksdagens protokoll

2010/11:82

Tisdagen den 5 april

Kl. 13:00 - 19:38

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 28, 29 och 30 mars. 

2 § Meddelande om val

Andre vice talmannen meddelade att val till Valprövningsnämnden skulle äga rum
onsdagen den 6 april.

3 § Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 7 april kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Försvarsminister Sten Tolgfors (M), statsrådet Nyamko Sabuni (FP), kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M), statsrådet Birgitta Ohlsson (FP) och statsrådet Stefan Attefall (KD). 

4 § Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

Andre vice talmannen meddelade att debatten med anledning av vårpropositionens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.