Riksdagens protokoll 2010/11:81 Fredagen den 1 april

Riksdagens protokoll 2010/11:81

Riksdagens protokoll

2010/11:81

Fredagen den 1 april

Kl. 09:00 - 15:21

1 § Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria inkommit: 

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

1 bil. 

Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt riksdagsordningen 4 kap. 8 § i separata beslut den 31 mars 2011 överenskommit att genom deputerade i sammansatt utskott gemensamt bereda propositionen 2010/11:111
Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen


Till deputerade och suppleanter i det sammansatta utskottet har utsetts de i bifogade förteckning upptagna riksdagsledamöterna. 

Det sammansatta utskottet, som benämns Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU),
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.