Riksdagens protokoll 2010/11:75 Fredagen den 18 mars

Riksdagens protokoll 2010/11:75

Riksdagens protokoll

2010/11:75

Fredagen den 18 mars

Kl. 09:00 - 10:04

1 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Ibrahim Baylan
(S) ansökt om ledighet under tiden den 28 mars–15 augusti. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Lars Lilja
(S) skulle tjänstgöra som ersättare för Ibrahim Baylan. 

2 § Svar på interpellation 2010/11:256 om barnomsorg

Anf. 1 Statsrådet NYAMKO SABUNI (FP):

Herr talman! Josefin Brink har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en lagstiftning om rätt till barnomsorg på kvällar, nätter och helger för alla barn.  

Utgångspunkten är att förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ska erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller familjens situation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.