Riksdagens protokoll 2010/11:72 Tisdagen den 15 mars

Riksdagens protokoll 2010/11:72

Riksdagens protokoll

2010/11:72

Tisdagen den 15 mars

Kl. 13:00 - 21:12

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 8 och 9 mars. 

2 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 17 mars kl. 14.00
skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (M).  

3 § Meddelande om nytt datum för aktuell debatt

Förste vice talmannen meddelade att den aktuella debatten om situationen i Libyen hade flyttats till
torsdagen den 17 mars kl. 16.30


4 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträde

Förste vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 25 februari inkommit. 

5 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.