Riksdagens protokoll 2010/11:68 Tisdagen den 8 mars

Riksdagens protokoll 2010/11:68

Riksdagens protokoll

2010/11:68

Tisdagen den 8 mars

Kl. 13:00 - 15:40

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 28 februari samt för den 1 och 2 mars. 

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Jörgen Andersson
(M) avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till näringsutskottet

Talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Johan Johansson som suppleant i näringsutskottet. 

Talmannen förklarade vald till  

suppleant i näringsutskottet

Johan Johansson (M) 

4 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 10 mars kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.