Riksdagens protokoll 2010/11:62 Fredagen den 18 februari

Riksdagens protokoll 2010/11:62

Riksdagens protokoll

2010/11:62

Fredagen den 18 februari

Kl. 09:00 - 10:12

1 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2010/11:184

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:184 Järnvägens kvalitet  

av Peter Hultqvist (S)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 15 mars 2011. 

Skälet till dröjsmålet är planerad utrikes resa. 

Stockholm den 16 februari 2011 
Näringsdepartementet 
Catharina Elmsäter-Svärd (M)  
Enligt uppdrag 

Fredrik Ahlén

Expeditionschef 

2 § Svar på interpellation 2010/11:186 om personlig assistans

Anf. 1 Statsrådet MARIA LARSSON (KD):

Fru talman! Eva Olofsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att skyndsamt åstadkomma
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.