Riksdagens protokoll 2010/11:59 Tisdagen den 15 februari

Riksdagens protokoll 2010/11:59

Riksdagens protokoll

2010/11:59

Tisdagen den 15 februari

Kl. 13:00 - 19:28

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 8 och 9 februari. 

2 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Johan Johansson (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 7 mars 2011 sedan Åsa Ågren Wikström (M) avsagt sig uppdraget. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837). 

Stockholm den 10 februari 2011 

Bengt-Åke Nilsson

ordförande

Kerstin Siverby

sekreterare 

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.