Riksdagens protokoll 2010/11:57 Torsdagen den 10 februari

Riksdagens protokoll 2010/11:57

Riksdagens protokoll

2010/11:57

Torsdagen den 10 februari

Kl. 12:00 - 15:27

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 4 februari. 

2 § Svar på interpellation 2010/11:171 om tingsrätten i Eksjö

Anf. 1 Justitieminister BEATRICE ASK (M):

Fru talman! Helene Petersson i Stockaryd har frågat mig om jag står bakom de centraliseringsplaner som Domstolsverket föreslår och om jag avser att verka för förslaget att tingsrätten i Eksjö ska slås samman med tingsrätten i Jönköping.  

Bakgrunden till interpellationen är en promemoria som Domstolsverket har upprättat och som behandlar organisationen av vissa tingsrätter. Promemorian innehåller bland annat ett förslag som går ut på att Eksjö tingsrätt läggs samman med Jönköpings tingsrätt till en domstol med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.