Riksdagens protokoll 2010/11:55 Tisdagen den 8 februari

Riksdagens protokoll 2010/11:55

Riksdagens protokoll

2010/11:55

Tisdagen den 8 februari

Kl. 13:00 - 16:07

1 § Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 4 februari

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Herr talman! Ärade ledamöter! Europeiska rådet träffades den 4 februari i Bryssel under ledning av den valde ordföranden Herman Van Rompuy. Ordförandens ursprungliga avsikt med mötet var att fokusera på EU:s framtida EU- och innovationspolitik. I stället kom mötet till stor del att handla om två andra aktuella frågor – situationen i Egypten och det ekonomiska läget i EU:s medlemsländer. 

Herr talman! Omvärlden har de senaste veckorna följt omvälvande förändringar först i Tunisien och sedan i Egypten. Det handlar om en kamp för mänskliga rättigheter och demokrati, en kamp för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.