Riksdagens protokoll 2010/11:50 Fredagen den 28 januari

Riksdagens protokoll 2010/11:50

Riksdagens protokoll

2010/11:50

Fredagen den 28 januari

Kl. 09:00 - 11:21

1 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att
Michael Svensson
(M) avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

Tredje vice talmannen meddelade att
Bo Bernhardsson
(S) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till kulturutskottet

Tredje vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Peder Wachtmeister som ledamot i kulturutskottet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald till 

ledamot i kulturutskottet

Peder Wachtmeister (M) 

3 § Utökning av antalet suppleanter i arbetsmarknadsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.