Riksdagens protokoll 2010/11:45 Fredagen den 21 januari

Riksdagens protokoll 2010/11:45

Riksdagens protokoll

2010/11:45

Fredagen den 21 januari

Kl. 09:00 - 13:49

1 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från justitieutskottet

Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2010/11:17 för torsdagen den 20 januari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från justitieutskottet. 

2 § Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från Riksrevisionen: 

RiR 2011:3 Oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor 

3 § Svar på interpellationerna 2010/11:101, 129 och 135 om rekryteringsproblem och kompetensbrist

Anf. 1 Arbetsmarknadsminister HILLEVI ENGSTRÖM (M):

Fru talman! Gunilla Svantorp har frågat mig vilka åtgärder jag avser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.