Riksdagens protokoll 2010/11:43 Onsdagen den 19 januari

Riksdagens protokoll 2010/11:43

Riksdagens protokoll

2010/11:43

Onsdagen den 19 januari

Kl. 09:00 - 12:52

1 § Partiledardebatt

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Herr talman, ärade ledamöter! Med historiska tillväxttal och med en ekonomi i balans lämnar Sverige 2010 och går in i 2011. Den vändning vi har sett i svensk ekonomi från 2009 till 2010 är historisk och avviker från hur det ser ut i andra länder. Det finns flera förklaringar till det, men det handlar om regeringens arbetslinje. Den krispolitik som fördes, som var inriktad på att upprätthålla den inhemska efterfrågan och som satsade på att säkra kärnan i det svenska välfärdsuppdraget, har varit framgångsrik. 

Jag vill tacka svenska folket för de insatser och de umbäranden som vi gemensamt har tagit på oss genom denna svåra kris.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.