Riksdagens protokoll 2010/11:42 Tisdagen den 18 januari

Riksdagens protokoll 2010/11:42

Riksdagens protokoll

2010/11:42

Tisdagen den 18 januari

Kl. 13:00 - 19:19

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 17, 20, 21 och 22 december. 

2 § Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från Riksrevisionen: 

RiR 2011:1 Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen – omställningsförsäkring eller yrkesförsäkring? 

3 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 20 januari kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), statsrådet Gunilla Carlsson (M), statsrådet Tobias Billström (M), statsrådet Birgitta Ohlsson (FP) och statsrådet Ulf Kristersson (M). 

4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.