Riksdagens protokoll 2010/11:32 Fredagen den 10 december

Riksdagens protokoll 2010/11:32

Riksdagens protokoll

2010/11:32

Fredagen den 10 december

Kl. 09:00 - 11:25

1 § Anmälan om kompletteringsval till civilutskottet

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Luciano Astudillo som suppleant i civilutskottet under Hillevi Larsson ledighet. 

Talmannen förklarade vald
under tiden den 10 december 2010–30 juni 2011
till 

suppleant i civilutskottet

Luciano Astudillo (S) 

2 § Meddelande om aktuell debatt

Talmannen meddelade att på begäran av Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om situationen för tågtrafiken anordnas
måndagen den 13 december kl. 11.00


Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: 

Till talmannen 

Begäran om aktuell debatt om tågkaoset och situationen för de spårburna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.