Riksdagens protokoll 2010/11:29 Tisdagen den 7 december

Riksdagens protokoll 2010/11:29

Riksdagens protokoll

2010/11:29

Tisdagen den 7 december

Kl. 13:00 - 18:42

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 1 december. 

2 § Svar på interpellation 2010/11:97 om haverikommission i fallet Rossana

Anf. 1 Justitieminister BEATRICE ASK (M):

Fru talman! Gunvor G Ericson har skrivit en interpellation mot bakgrund av en skildring i SVT-programmet
Uppdrag granskning
av hur en 14-årig flicka utnyttjas i ett koppleriärende. Gunvor G Ericson frågar om jag avser att ta initiativ till en kontakt med berörda myndigheter för att säkerställa att de genomför åtgärder så att en liknande behandling inte återupprepas. Hon undrar också om jag avser att ta initiativ till att en haverikommission tillsätts för att utreda vad som gick fel i fallet med den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.