Riksdagens protokoll 2010/11:27 Fredagen den 3 december

Riksdagens protokoll 2010/11:27

Riksdagens protokoll

2010/11:27

Fredagen den 3 december

Kl. 09:00 - 13:16

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2010/11:84

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:84 Långtidsarbetslösheten och fas 3 

av Monica Green (S) 

Interpellationen kommer att besvaras onsdag 22 december 2010. 

Skälet till dröjsmålet är inbokade engagemang som inte kan ändras. 

Stockholm den 26 november 2010 
Arbetsmarknadsdepartementet  
Hillevi Engström (M) 
Enligt uppdrag 

Catharina Nordlander

Tf. expeditions- och rättschef 

Interpellation 2010/11:107

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:107 Licensjakt på varg  

av Åsa Romson (MP)  

Interpellationen kommer att besvaras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.