Riksdagens protokoll 2010/11:24 Tisdagen den 30 november

Riksdagens protokoll 2010/11:24

Riksdagens protokoll

2010/11:24

Tisdagen den 30 november

Kl. 13:00 - 14:58

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 24 november. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2010/11:57

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:57 Järnväg till Kaunisvaara  

av Jonas Sjöstedt (V)  

Interpellationen kommer att besvaras onsdagen den 22 december 2010. 

Skälet till dröjsmålet är nationella samt utrikes resor. 

Stockholm den 26 november 2010 
Näringsdepartementet 
Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
Enligt uppdrag 

Fredrik Ahlén

Expeditionschef 

Interpellation 2010/11:58

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:58 Trängselskatt i Stockholm  

av Anders
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.