Riksdagens protokoll 2010/11:21 Torsdagen den 25 november

Riksdagens protokoll 2010/11:21

Riksdagens protokoll

2010/11:21

Torsdagen den 25 november

Kl. 12:00 - 15:03

1 § Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria inkommit: 

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

1 bil. 

Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt riksdagsordningen 4 kap. 8 § i separata beslut den 9 respektive den 11 november 2010 överenskommit att genom deputerade i sammansatt utskott gemensamt bereda propositionen 2010/11:35
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
och regeringens skrivelse 2010/11:27
Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011


Till deputerade och suppleanter i det sammansatta utskottet har utsetts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.