Riksdagens protokoll 2010/11:122 Måndagen den 27 juni

Riksdagens protokoll 2010/11:122

Riksdagens protokoll

2010/11:122

Måndagen den 27 juni

Kl. 11:00 - 12:24

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 17 och 20 juni. 

2 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Tredje vice talmannen meddelade  

att
torsdagen den 30 juni kl. 17.00
skulle bordläggningsplenum äga rum och 

att
fredagen den 1 juli

kl. 10.00
skulle arbetsplenum med votering efter debattens slut äga rum. 

3 § Svar på interpellation 2010/11:418 om lönebidragsanställning

Anf. 1 Arbetsmarknadsminister HILLEVI ENGSTRÖM (M):

Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att fler personer ska kunna få en lönebidragsanställning. 

Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att finna, få och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.