Riksdagens protokoll 2010/11:110 Tisdagen den 7 juni

Riksdagens protokoll 2010/11:110

Riksdagens protokoll

2010/11:110

Tisdagen den 7 juni

Kl. 13:00 - 23:47

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 30 maj. 

2 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Abir Al-Sahlani
(C) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet från och med den 8 juni. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till utskott och EU-nämnden

Tredje vice talmannen meddelade  

att Centerpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Ola Johansson som suppleant i socialutskottet, 

att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Christina Karlsson som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och Anna-Lena Sörenson som suppleant i EU-nämnden samt 

att Moderaternas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.