Riksdagens protokoll 2010/11:11 Tisdagen den 9 november

Riksdagens protokoll 2010/11:11

Riksdagens protokoll

2010/11:11

Tisdagen den 9 november

Kl. 13:00 - 14:13

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 2 och 3 november. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Tredje vice talmannen meddelade att votering skulle äga rum
onsdagen den 10 november efter debattens slut
, inte kl. 16.00 som tidigare aviserats. 

3 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträden

Tredje vice talmannen anmälde att uppteckningar från följande EU-nämndssammanträden inkommit: 

fredagen den 15 oktober 
onsdagen den 20 oktober 
fredagen den 22 oktober 

4 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att
Helén Pettersson
i Umeå

(S)

avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet. 

Kammaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.