Riksdagens protokoll 2010/11:108 Tisdagen den 31 maj

Riksdagens protokoll 2010/11:108

Riksdagens protokoll

2010/11:108

Tisdagen den 31 maj

Kl. 13:00 - 20:54

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att
Gustav Blix
(M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 4 juni, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Christoffer Järkeborn (M). 

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Leif Pagrotsky
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i riksbanksfullmäktige. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till riksbanksfullmäktige

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Sven-Erik Österberg som ledamot i riksbanksfullmäktige. 

Andre vice talmannen förklarade vald till 

ledamot i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.