Riksdagens protokoll 2010/11:103 Tisdagen den 17 maj

Riksdagens protokoll 2010/11:103

Riksdagens protokoll

2010/11:103

Tisdagen den 17 maj

Kl. 13:00 - 18:23

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 10 och 11 maj. 

2 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 19 maj kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Justitieminister Beatrice Ask (M), utrikesminister Carl Bildt (M), statsrådet Tobias Billström (M), statsrådet Birgitta Ohlsson (FP) och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M). 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2010/11:362

Till riksdagen  

Interpellation 2010/11:362 Småföretagens behov av yrkesutbildad arbetskraft 

av Hans Ekström (S) 

Interpellationen kommer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.