Riksdagens protokoll 2010/11:100 Onsdagen den 11 maj

Riksdagens protokoll 2010/11:100

Riksdagens protokoll

2010/11:100

Onsdagen den 11 maj

Kl. 09:00 - 16:13

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 maj. 

2 § Ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Erik A Eriksson
(C) ansökt om ledighet under tiden den 11 maj–13 juni. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Marie Wickberg
(C) skulle tjänstgöra som ersättare för Erik A Eriksson. 

3 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att
Thomas Östros
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i krigsdelegationen och att
Yvonne Andersson
(KD) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

4 § Anmälan om kompletteringsval till socialutskottet

Förste vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.