Riksdagens protokoll 2009/10:93 Tisdagen den 23 mars

Riksdagens protokoll 2009/10:93

Riksdagens protokoll

2009/10:93

Tisdagen den 23 mars

Kl. 13:00 - 18:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 mars. 

2 § Svar på interpellation 2009/10:220 om korrekta uppgifter om arbetslösheten

Anf. 1 Finansminister ANDERS BORG (m):

Fru talman! Monica Green har frågat statsministern hur statsministern ska säkra och kontrollera att regeringens uppgifter om arbetslösheten är korrekta. 

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. 

Målet med regeringens sysselsättningspolitik är att varaktigt få fler i arbete främst genom ett minskat utanförskap. Därför har politiken framför allt inriktats mot att minska såväl sjukfrånvaron som arbetslösheten samt att öka arbetskraftsdeltagandet. 

En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.