Riksdagens protokoll 2009/10:88 Tisdagen den 16 mars

Riksdagens protokoll 2009/10:88

Riksdagens protokoll

2009/10:88

Tisdagen den 16 mars

Kl. 14:00 - 21:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 9 och 10 mars. 

2 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Gunnar Andrén
(fp) avsagt sig uppdraget som ledamot i skatteutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om protokollsutdrag från utskott

Tredje vice talmannen anmälde att ett utdrag ur protokoll 2009/10:27 från torsdagen den 11 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från finansutskottet. 

4 § Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 18 mars kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m), statsrådet Maria Larsson
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.