Riksdagens protokoll 2009/10:84 Tisdagen den 9 mars

Riksdagens protokoll 2009/10:84

Riksdagens protokoll

2009/10:84

Tisdagen den 9 mars

Kl. 13:00 - 15:09

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 1, 2 och 3 mars. 

2 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 11 mars kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Justitieminister Beatrice Ask (m), statsrådet Maria Larsson (kd), jordbruksminister Eskil Erlandsson (c), miljöminister Andreas Carlgren (c) och statsrådet Ewa Björling (m). 

3 § Svar på interpellation 2009/10:229 om arbetslösheten och välfärden

Anf. 1 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd):

Herr talman! Monica Green har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta nu när en mer korrekt uppfattning föreligger om läget på arbetsmarknaden, vilka åtgärder jag avser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.