Riksdagens protokoll 2009/10:80 Tisdagen den 2 mars

Riksdagens protokoll 2009/10:80

Riksdagens protokoll

2009/10:80

Tisdagen den 2 mars

Kl. 13:00 - 19:50

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2009/10:244

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:244 Regeringens avveckling av de strategiska branschprogrammen 

av Karin Åström (s) 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 19 mars 2010. 

Skälet till dröjsmålet är nationella samt utrikes resor. 

Stockholm den 1 mars 2010 
Näringsdepartementet  
Maud Olofsson (c) 
Enligt uppdrag 

Fredrik Ahlén

Expeditionschef 

Interpellation 2009/10:249

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:249 Effektiva och ändamålsenliga regler 

av Marie Engström (v) 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.