Riksdagens protokoll 2009/10:67 Tisdagen den 2 februari

Riksdagens protokoll 2009/10:67

Riksdagens protokoll

2009/10:67

Tisdagen den 2 februari

Kl. 13:00 - 16:05

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 25, 26 och 27 januari. 

2 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 4 februari kl. 14.00
skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (m). 

3 § Svar på interpellation 2009/10:190 om regeringens inställning till AP-fonderna

Anf. 1 Statsrådet MATS ODELL (kd):

Herr talman! Monica Green har frågat statsministern om hans respektive regeringens syn på AP-fondernas agerande i bolag och på AP-fondernas framtid.  

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen.  

AP-fonderna är statliga myndigheter som styrs i lag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.