Riksdagens protokoll 2009/10:66 Fredagen den 29 januari

Riksdagens protokoll 2009/10:66

Riksdagens protokoll

2009/10:66

Fredagen den 29 januari

Kl. 09:00 - 10:42

1 § Ledighet

Andre vice talmannen meddelade att
Liza-Maria Norlin
(kd) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 1 februari–28 februari. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Jan Erik Ågren
(kd) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Liza-Maria Norlin. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Andre vice talmannen meddelade  

att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Jan Erik Ågren som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet under Liza-Maria Norlins fortsatta ledighet samt  

att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Greger Tidlund som suppleant i skatteutskottet under Fredrik Olovssons ledighet. 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.