Riksdagens protokoll 2009/10:61 Fredagen den 22 januari

Riksdagens protokoll 2009/10:61

Riksdagens protokoll

2009/10:61

Fredagen den 22 januari

Kl. 09:00 - 11:49

1 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 28 januari kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Statsrådet Mats Odell (kd), justitieminister Beatrice Ask (m), miljöminister Andreas Carlgren (c), integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) och statsrådet Ewa Björling (m). 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2009/10:181

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:181 Tonnageskatten 

av Lars Johansson (s) 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 12 februari 2010. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.