Riksdagens protokoll 2009/10:58 Tisdagen den 19 januari

Riksdagens protokoll 2009/10:58

Riksdagens protokoll

2009/10:58

Tisdagen den 19 januari

Kl. 13:00 - 14:38

1 § Ledighet

Tredje vice talmannen meddelade att
Jörgen Johansson
(c) ansökt om ledighet under tiden den 19 januari–28 februari. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Tredje vice talmannen anmälde att
Christer Eriksson
(c) skulle tjänstgöra som ersättare för Jörgen Johansson. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till finansutskottet och skatteutskottet

Tredje vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Christer Eriksson som suppleant i finansutskottet och skatteutskottet under Jörgen Johanssons ledighet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald
under tiden den 19 januari–28 februari
till 

suppleant i finansutskottet

Christer Eriksson (c) 

suppleant
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.