Riksdagens protokoll 2009/10:55 Måndagen den 21 december

Riksdagens protokoll 2009/10:55

Riksdagens protokoll

2009/10:55

Måndagen den 21 december

Kl. 11:00 - 14:47

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 14 och 15 december. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att
Morgan Johansson
(s) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 januari 2010, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Torbjörn Lövendahl (s). 

3 § Ledighet

Andre vice talmannen meddelade att
Fredrik Olovsson
(s) ansökt om ledighet under tiden den 1 februari–31 maj 2010. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Greger Tidlund
(s) skulle tjänstgöra som ersättare för Fredrik Olovsson. 

4 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträde

Andre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.