Riksdagens protokoll 2009/10:4 Måndagen den 21 september

Riksdagens protokoll 2009/10:4

Riksdagens protokoll

2009/10:4

Måndagen den 21 september

Kl. 10:00 - 13:10

1 § Debatt med anledning av budgetpropositionen

Finansministern överlämnade regeringens proposition 2009/10:1 med förslag till statsbudget för 2010, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. 

Anf. 1 Finansminister ANDERS BORG (m):

Herr talman! Regeringen överlämnar i dag budgetpropositionen för 2010,
Jobba Sverige ur krisen
, till Sveriges riksdag. 

I dag är 400 000 personer arbetslösa. 120 000 människor är i olika typer av aktiva åtgärder. Sedan förra året har vi tappat 150 000 i sysselsättning. Sverige befinner sig i en djup ekonomisk kris. Den internationella finanskraschen har drabbat oss hårdare än de flesta andra länder, vilket är naturligt och knappast förvånande givet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.