Riksdagens protokoll 2009/10:34 Fredagen den 20 november

Riksdagens protokoll 2009/10:34

Riksdagens protokoll

2009/10:34

Fredagen den 20 november

Kl. 09:00 - 13:24

1 § Aktuell debatt: Regeringens styrning av det statliga ägandet i Vattenfall

Anf. 1 PETER ERIKSSON (mp):

Fru talman! Jag har från Miljöpartiets sida begärt att få till stånd dagens debatt. Jag är glad att det var möjligt att genomföra den så snart. Ämnet är det statliga företaget Vattenfall. 

Riksdagen har genom konstitutionsutskottet ett flertal gånger tagit ställning för att bristen på statlig styrning är ett problem. Den politik som fastställts av riksdag och regering har inte realiserats i det statliga bolaget. Staten har gjort en sak med ena handen och en helt annan med den andra. 

När energipolitik har diskuterats har ofta upplevelsen varit att det är Vattenfall som styr Näringsdepartementet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.