Riksdagens protokoll 2009/10:31 Tisdagen den 17 november

Riksdagens protokoll 2009/10:31

Riksdagens protokoll

2009/10:31

Tisdagen den 17 november

Kl. 13:00 - 19:25

1 § Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria inkommit: 

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

1 bil. 

Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt riksdagsordningen 4 kap. 8 § i separata beslut den 12 november 2009 överenskommit att genom deputerade i sammansatt utskott gemensamt bereda propositionen 2009/10:38
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan.

Till deputerade och suppleanter i det sammansatta utskottet har utsetts de i bifogade förteckning upptagna riksdagsledamöterna. 

Det sammansatta utskottet, som benämns Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.