Riksdagens protokoll 2009/10:25 Fredagen den 6 november

Riksdagens protokoll 2009/10:25

Riksdagens protokoll

2009/10:25

Fredagen den 6 november

Kl. 09:00 - 13:08

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2009/10:36

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:36 Ekonomisk trygghet och antalet personer som har jobb 

av Monica Green (s) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 17 november 2009. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 23 oktober 2009 
Finansdepartementet  
Anders Borg (m) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Tf. expeditions- och rättschef  

Interpellation 2009/10:37

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:37 Förmögenhetsskatten och kapitalinflödet 

av Hans Olsson (s) 

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.