Riksdagens protokoll 2009/10:144 Måndagen den 28 juni

Riksdagens protokoll 2009/10:144

Riksdagens protokoll

2009/10:144

Måndagen den 28 juni

Kl. 13:00 - 19:21

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 18 och 21 juni. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Christer Eriksson som ledamot i skatteutskottet och som suppleant i finansutskottet. 

Talmannen förklarade vald till 

ledamot i skatteutskottet

Christer Eriksson (c) 

suppleant i finansutskottet

Christer Eriksson (c) 

3 § Meddelande om skriftliga frågor under sommaruppehållet

Talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in från och med
torsdagen den 24 juni kl. 10.00
till och med
fredagen den 24 september
skulle besvaras av statsråd inom fjorton
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.