Riksdagens protokoll 2009/10:132 Fredagen den 4 juni

Riksdagens protokoll 2009/10:132

Riksdagens protokoll

2009/10:132

Fredagen den 4 juni

Kl. 09:00 - 13:46

1 § Meddelande om aktuell debatt

Förste vice talmannen meddelade att på begäran av Socialdemokraternas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om arbetslösheten anordnas
onsdagen den 9 juni kl. 11.00


Från regeringen skulle arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin delta. 

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: 

Till talmannen  

Socialdemokraterna begär aktuell debatt med anledning av den kraftigt ökade arbetslösheten

Regeringens jobbpolitik har misslyckats. Arbetslösheten närmar sig nu tio procent. Regeringen har tillåtit att arbetslösheten biter sig fast. Bara under det senaste året har antalet långtidsarbetslösa ökat med 140 personer varje dag. Nu är mer än en tredjedel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.