Riksdagens protokoll 2009/10:128 Fredagen den 28 maj

Riksdagens protokoll 2009/10:128

Riksdagens protokoll

2009/10:128

Fredagen den 28 maj

Kl. 09:00 - 13:46

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att
Fredrik Olovsson
(s) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juni, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Greger Tidlund (s). 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2009/10:388

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:388 Vattenskotrar  

av Hans Stenberg (s)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 8 juni 2010.  

Miljöministern har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang. 

Stockholm den 25 maj 2010 
Miljödepartementet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.