Riksdagens protokoll 2009/10:125 Tisdagen den 25 maj

Riksdagens protokoll 2009/10:125

Riksdagens protokoll

2009/10:125

Tisdagen den 25 maj

Kl. 13:00 - 20:22

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 maj. 

2 § Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 27 maj kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Näringsminister Maud Olofsson (c), finansminister Anders Borg (m), kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m), statsrådet Tobias Krantz (fp) och statsrådet Birgitta Ohlsson (fp). 

3 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Tredje vice talmannen meddelade att arbetsplenum skulle äga rum
måndagen den 14 juni kl. 9.00
, inte kl. 11.00 som tidigare aviserats. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.