Riksdagens protokoll 2009/10:120 Tisdagen den 18 maj

Riksdagens protokoll 2009/10:120

Riksdagens protokoll

2009/10:120

Tisdagen den 18 maj

Kl. 13:00 - 15:08

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2009/10:355

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:355 Fastighetsskatt på studentbostäder  

av Monica Green (s)  

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 28 maj 2010. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inplanerade engagemang. 

Stockholm den 17 maj 2010 
Finansdepartementet  
Anders Borg (m) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Departementsråd 

Interpellation 2009/10:356

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:356 ROT-avdrag för flerfamiljsfastigheter och skolor  

av Monica Green (s)  

Interpellationen kommer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.