Riksdagens protokoll 2009/10:109 Fredagen den 23 april

Riksdagens protokoll 2009/10:109

Riksdagens protokoll

2009/10:109

Fredagen den 23 april

Kl. 09:00 - 11:25

1 § Anmälan om kompletteringsval till kulturutskottet och Valprövningsnämnden

Talmannen meddelade att Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Gunnar Andrén som suppleant i kulturutskottet samt att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Björn von Sydow som ledamot i Valprövningsnämnden. 

Talmannen förklarade valda till  

suppleant i kulturutskottet

Gunnar Andrén (fp) 

ledamot i Valprövningsnämnden

Björn von Sydow (s) 

2 § Anmälan om protokollsutdrag från utskott

Talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2009/10:28 från torsdagen den 22 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från justitieutskottet. 

3 § Anmälan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.