Riksdagens protokoll 2009/10:106 Tisdagen den 20 april

Riksdagens protokoll 2009/10:106

Riksdagens protokoll

2009/10:106

Tisdagen den 20 april

Kl. 13:00 - 20:13

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 13 och 14 april. 

2 § Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 22 april kl. 14.00
skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (m). 

3 § Anmälan om inkomna protokollsutdrag från utskott

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit: 

prot. 2009/10:23 från tisdagen den 13 april från utrikesutskottet, 

prot. 2009/10:26 från torsdagen den 15 april från justitieutskottet samt 

prot. 2009/10:30 från tisdagen den 13 april från trafikutskottet. 

4 § Anmälan om inkomna uppteckningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida