Riksdagens protokoll 2008/09:95 Onsdagen den 1 april

Riksdagens protokoll 2008/09:95

Riksdagens protokoll

2008/09:95

Onsdagen den 1 april

Kl. 09:00 - 21:08

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 26 mars. 

2 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Lena Hallengren
(s) avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.  

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till trafikutskottet

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Lena Hallengren som ledamot i trafikutskottet.  

Tredje vice talmannen förklarade vald till 

ledamot i trafikutskottet

Lena Hallengren (s) 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:368

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.