Riksdagens protokoll 2008/09:90 Tisdagen den 24 mars

Riksdagens protokoll 2008/09:90

Riksdagens protokoll

2008/09:90

Tisdagen den 24 mars

Kl. 13:30 - 22:19

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 18 mars. 

2 § Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m):

Herr talman! Europeiska rådet den 19 och 20 mars dominerades av den ekonomiska och finansiella krisen, inte minst EU:s återhämtningsplan och förberedelserna för G 20-mötet i London men också energi- och klimatfrågan inför FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn i december. En viktig framgång för Sveriges vidkommande var upprättandet av det så kallade östliga partnerskapet som ett svensk-polskt initiativ för att stärka relationerna till EU:s sex grannländer i öst. 

Herr talman! Förra veckans toppmöte dominerades
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.